Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská pahorkatina

Miesto v Ipeľská pahorkatina

V Ipeľská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Paše, Opatové Moravce, chatka, Pod studenou stráňou, Malá Bukovina, Pri mlyne, Pri kríži, Pežerňa, Pežerňa, Horné Zbrojníky, Stredný vrch, Ladislavov dvor, Pri tehelni, Urban, Dolné Staré Levice, Nad záhrady, Nový dvor, Stredné Staré Levice, Za záhradami, Predné Staré Levice, Mahér, Cigánska osada, Čanta, Pod Urbanmi, Dolný vrch, Čanta, Dolné záhrady, Svatojánsky vrch, Dolný Krížny vrch, Vinice, Búr, Horné lúky, Taluvanica, Šurda, Dolné Terany, Pri Hrone, Veľký Pesek, Horné Terany, Géňa, Báčovce, Svätojánsky vrch, Mlynský jarok, Pod slameniská, Svatojansky vrch, Malý Pesek, Dolinky pod humnami, Záhrady, Krčovaniská, Kukuričniská, Pod Kusou horou, Sikenica, Horny Urban, Nové pozemky, Bodor, Pusté vinice, Trhyňa, Merovce, Nixbrod, Konopniská

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 2 z 17

Horné lúky, Dolinský mlyn, Dobogov, Dvor Chotár, Egeteš, Cúdenice, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Balvaniská, Jatov, Hrby, Pastva, Viničky, Nový dvor, Konôpkov majer, Horný majer, Dolné humná, Pri kostole, Kostolné Moravce, Za záhradou, Kaša, Jutriky, U kríža, Na biele dráhy, Konopnice, Vargov vrch, Od Tupej, Konopiská, Dlhé, Horné záhumnia, Hájišťe, Dolne brehy, Konopnice, Konopiská vyše mlyna, Slovenský majer, Za malou kompou, Nad Tabánom, Kapustniská, Horný Krížny vrch, Krížny vrch, Žrebčia záhrada, Konopniská, Predné blato, Chrastie a pod chrastím, Pri kúpeli, Pod Vargovým vrchom, Prídavky, Kyselka, Medzivŕšie, Dolný želiarsky vrch, Remanencia, Remanencia, Pusté vinice, Palota, Obecný les, Obecný les, Dolný želiersky vrch, Studená stráň, Za humnami, Horný želiarsky hon

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 3 z 17

Nad rybníkom, Kratiny, Bukovinky, Háj, Tlaské chodníky, Nad záhradami, Kopaničky, Kúty, Prašnice, Predné lúky, Ireky, Hlina, Pod kaplnkou, Kacihýbeľ, Boky, Nad Porošín, Sadzienky, Krčmárka, Prostredné diely, Jamy, Staričie, Majer, Nad jamné, Kováčová, Dolné tovské zeme, Nad Stavenou chrasťou, Na širokej, Prvý ťah, Želiarske lúky, Hustá chrasť, Kraľove lúky, Krátke zeme, Široké, Vlasenovské, Dolina, U bresta, Konopiská, Želiarske, Rybník, Kút, Mačkáš, Lúžno, Kováčov, Horné tovské zeme, Veperec, Kopaničky, Babie hory, Vinný hrb, Záhumné, Dlhé zeme, Nad močidlami, Stredné dráhy, Veselice, Nadpalčie, Pred záhrady, Hrabovina, Pod topolienkami, Dolné Stráne, Kopaničky, Dolinka

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 4 z 17

Barbora, Porošín, Toplienky, Nad Cerkoncom, Ležiská, Cimbal, Mlyn Blatište, Butánová cesta, Vrchné zeme, Horné tovské lúky, Blatište, Sirákovec, Ďurova lúka, Tretí vrch, Slimavky, Rybnická tabla, Lazy, Slané blato, Pod vinicami, Poltiny, Ježovica, Nové pasienky, Nad Slimavkami, Za novinou, Kopaniská, Dolné Lúžno, Chotárne pasienky, Ireky, Hrebenčok, Remarancie, Majír, Pod Kováčom, Remanencia, Hrbské, Za vinicami, Dubové tále, Močiar, Záhumnie, Predmostie, Konopisko, Dražke, Stavebná hora, Kostolný vrch, Nad mostíkom, Malý majer, Gerhartky, Za vinicami, Piesky, Ráztoky, Bok, Lopatky, Vyškovce, Panské Vinice, Nad Červeň, Háj, Pod vinicami, Hornie háje, Ireky za medzou, Záhumné vinice, Suché lazy

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 5 z 17

Pri moste, Drobné diely, Vinice, Na Slivnom, Patkôš, Dolné Lúky, Stavebná pažiť, Za Slúnom, Stráne, Kapustniská, Dolné lúky, Slivno, Trstie, Vinice, dvor Hlina, Lúky pri hati, Pod kamennou cestou, Nad Vinicami, Prostredné pole, Kalinová, Hornia sútezka, Rovne, Noviny, Repisko, Vyše Sútesky, Nad Babími horami, Pod jarkom, Za záhradami, Za vodou, Veľké diely, Holá stráňa, Patočiny, Funduše, Nad Kukučky, Horné diely, Pirovská hora, Berný háj, Ostrov, Čapinské, Stráň, Dolné dielničky, Pod Dupencom, Záhumienky, Ladia, Krčovaný háj, Stráň, Novinky, Stará hora, Nad kameňom, Plieška, Panský hon, Viničky, Holote, Nad Hájom, Lašťoky, Trávniky, Nad Panskými Vinicami, Veľké diely, Nad Vachným Potokom, Dolné Pírovské

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 6 z 17

Sľúnovský jarok, Dolné Šipice, Senô, Čepov, Nad pažitkami, Predmostie, Horné vinice, Horné Lúky, Lúky, Klčovisko, Vajdovka, Nad konopiskami, Stankova Pustatina, Pod novú horu, Zádorov, Bukovina, Jalšie, Nové vinice, Dolnia sútezka, Háj, Nad závozom, Červený Peň, Barina, Ovsenisko, Močiare, Pri Mrtvom Ipli, Mesiarova kopanica, Nad Močidlami, Pod kráľovou, Pod Kľúčom, Horné dráhy, Mestečko, Ďatelinisko, Okrúhla lúka, Kúty, Kopaničky, Pod chyžkami, Horné Stráne, Dolnie uhlisko, Dlhé hoňaje, Dolné dráhy, Pod záhradami, Pri čerešniach, Rybník, Nad háj, Ragáče, Paša, Pod starým vrchom, Podsekýly, Brodný dielec, Lipinka, Dolina, Košítka, Koncova pastvina, Pod Chrasťou, Pod chrasťou, Dolná lúka, Strmý vrch, Pod vinicami, Pri studni

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 7 z 17

Sádky, Dolné vinice, Horná lúka, Zalíštie, Pod záhradami, Pod Teranskou chrasťou, Pri Santovke, Nad Ragáčmi, Lackov hon, Dolné vinice, Na dole, Horné lúky, Stredný hon, Kľúč, Mlynská lúka, Táliky, Čurgov, Veľké diely, Benciná, Myší hon, Malá tabla, Baraní háj, Koncova pastvina, Strmá stráň, Malé lúčky, Poljutrá, Nad Margetín járok, Na dvornický chotár, Pirovské vinice, Konopiská, Predná lúka, Nemecké zeme, Konopiská, Stráň pri studni, Súteska, Niže Sútesky, Nožničky, Za kostolom, Záhumnie, Horná dolina, Rychtárske zeme, Na chotári, Les v jame, Lencovka, Stredná lúka, Hornie uhlisko, Horné lúky, Vrbina, Kroviny, Dolné Zimanovce, Veľké Ďateliniská, Vidiecke pole, Hornia Pirovská, Kamenisko, Pod Malým vrchom, Bratská, Bratská lúka, Záhumnie, Spodná lúka, Ďateliniská

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 8 z 17

Horný hon, Za kováčom, Kusá hora, Pri ludanskom moste, Pri hruške, Ružový kopec, Voľné zeme, Humná, Závršie, Stredné strminy, Kamenec, Veľké jutrá, Zlatý majer, Dolné pole, Nad záhradami, Veľká stráň, Lipina, Panské pod Kusou horou, Horný luh, Varkanč, Lieštiny, Nad Vraním poľom, Kráľovičovo, Pod záhradami, Medzi jarky, Pri bielovskom, Vranie pole, Viničný hon, Veľký luh, Pivničky, Lieština, Kňazova studňa, Malé jamy, Nové vinice, Rajská zem, Pri trati, Horné lúky, Dobogi vinice, Zakázané, Hrabanisko, Čaradská pustatina, Nad kapustiskami, Pôčik, Jazero, Husia pažiť, Rúbanisko, Nad cintorínom, Nad demandickou cestou, Dolné lúky, Ortáše, Pod Drienčinou, Tabule, Mostíky, Ďateliniská, Pri Hrone, Čarad, Pri malinovskom lese, Súdenisko, Kolok, Nad dedinou

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 9 z 17

Vinice a Pod vinicami, Sporná plošina, Nové Drobeniská, Opač, Sokolský majer, Ronička, Dlhý breh, Darnók, Lsná pôda, Želiarske zeme, Dolné lúky, Pod žemliarskou cestou, Horné Zimanovce, Drienčina, Kutica, Dobogovské vinice, Dolné lúky, Hruškovo, Slamenská stráň, Medzicestie, Pod Lieštinami, Myší hon, Za Fizíkom, Kratiny, Dlžiny, Kiarska strana, Krymská strana, Predný vrch, Pustá hora, Šípoviská, Nad novým vrchom, Starý vrch, K Veľkej hore, Pod vinicami, Bogdáň, Horný vrch, Chrenovské lúky, Lieštiny, Krym, Na panskom, Gomboš, Pri studni, Pasienky pri Hrone, Jelenie, Pod pivnicami, Pod starým vrchom, Dedinské zeme, Stredný hon, Otvorený kút, Úbočie, Horné lúky, Husie hniezda, Medzi Sikenicami, Nad žemliarskou cestou, Jurský dvor, Sihoť, Medzi cestami, Pri Pereci, Dolné oráčiny, Gunárske

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 10 z 17

Uhoľné, Krátke zeme, Madarský vrch, Stráň, Malé diely, Zábrod, Nad kamenicou, Červená chrasť, Staré ďatelinisko, Nový vrch, Bakák, Gačov luh, Trstiny, Konopnica, Pod Négöm, Vidov kút, Cegeň, Zadné klčoviská, Predná lúka, Bajčík, Domovinárske lúky, Baganča, Šomoše, Vnútorné klčoviská, Nižný hon, Pažiť, Pri hradskej, Dolné pole a Koziny, Nad vrbickou cestou, Pod horným mlynom, Krátke, Petrov most, Kopec, Bódišok, Vnútorný pasienok, Veľké Šomoše, Za veľkou kompou, Pred vinicami, Za topoľom, Veľká hora, Starohradská strana, Veľký kút, Medzi Perecom, Pod Bagančou, Pastviny, Odpočinky, Starý Tekov, Írtváň, Pri sečianskom chotári, Plošiny, Medzicestie, Na chotári, Močiar, Špit, Karolovec, Termebizel, Na Železnej ceste, Násyp, Slovk, Čierna voda

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 11 z 17

Sapún, Za Cigánmi, Horné kukuričné pole, Holdy, Palaštičky, Cirkevné zeme, Sviňacia studňa, Veľká lúka, Repkov jarok, Lišči kameň, Čerep, Hofierske zeme, Zibálky, Medzi dolinkami, Solcbonk, Čeljen, Za Pánskou pajtou, Na Baníckej ceste, Nad mestskou pažiťou, Pri nádašskej ceste, Pri Sviňacej studni, Pri doline, Farské zeme, Pod krížom, Jamy, Dolinky, Moravské lúky, Kvaka, Liščí kameň, Jama, Nad Domanickou chrasťou, Mäkký kameň, Kjepa - Za krížom, Želiarske zeme, Kukuričniská, Pri Drážovskom chodníku, Lúky, Čriepeš les, Mlynský kút, Chotárne zeme, Panský hon, Pod močiarom, Nad Vorbelicami, Pri rykynčickom chodníku, Čerep majer, Pod košiarom, Pod Šomoše, Čapaš tabla, Chotárne zeme juh, Studená stráň, Kúty, Horné Žemberovce, Vyšedvora, Pri burine, Chlebnice, Pri Krivej hruške, Pri kamennom moste, Pri Šoresovom jarku, Na Dolníckej ceste, Herecajbet

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 12 z 17

Pri Okrúhlej chrasti, Horný Krym, Drážovská dolina, Hrodín, Otvory, Malá strana, Pri mestskej pažiti, Pri Šipickom chodníku, K čanskovským viniciam, Panský hon, Pod dubkami, Rykynčický chodník, Močiar les, Za Kalváriou, Veľké tále, Za cintorínom, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Pri nemčanskej ceste, Roveň, Nivy, Pod cintorínom, Horné konopnice, Dlhé vetvy, Pod Tesárskou cestou, Nad Domanickým chodníkom, Dvor močiar, Káčerky, Šarkan, Pod vinicami, Horné Zámenky, Kollátov kút, Do starej hradskej, Zadná hora-vinice, Nad Chymovou horou, Starý vrch, Úboč, Nad skalkou, Majno, Hon pod záhradou, Dolný zverinec, Piesok, Panský hon, Za kostolom, Vysadienka, Pri Hrone, Malá kanka, Mikulský majer, Rúbanisko, Stadličky, Les, Hôrka, Čiernec jarok, Do prvých zemí, Pirovský vrch, Hon druhé blatnisko, Pred druhou cestou, Pod Čiklovom, Podjamy, Dolné ležiská, Horné diely

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 13 z 17

Nad Bralom, Háje, Stredné diely po prvú cestu, Lašťoky, Údolie Čereš, Vorbelice, Funduše zeme, Madzi Brody, Na vrbovec, Pred prvou cestou, Veľké piesočniny, Jankuš, Na Šarovce, Stredné diely, Plaský diel, Červený spodok, Ladzanský vrch, Pri studni, Hrkoň, Čierny diel, Richňava, Pod Kobolovou hruškou, Pusta Richnava, Agačina nad záhradou, Veľké zeme, Vozci, Tvarožný lúžok, Devičiansky vrch, Dombi, Pusta Rychňava, Hajles, Lopaty, Branikov laz, Dolné diely po prvú cestu, Nad lístkom, Prvé siatie, Železiarsky hon, Veľká kanka, Ploská stráň, Biela studňa, Pod Železnou cestou, Žela, Árendášske zeme, Mátéov vŕšok, Nad skalou, Jahodnice, Druhé siatie, Niže Ladzanskej cesty, Na selci, Pri mikulskom chotári, Prvé meranie, Dúbravské, Medziblatný hon, Pri viniciach, Dolné Kružiny, Loger, Nad Lachovou vinicou, Hruška, Dolná lúka, Vrch Šomoš

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 14 z 17

Pasienok pri mlyne, Kopanice, Hlinisko, Pri Hrone, Veľké lúky, Galgoňa, Diery, Horná Babota, Bránikov laz, Chymova hora, Repniská, Čapinský, Nad Bukovským, Muskovka, Horný zverinec, Pod Plieškou, Panský hon, Nad Domanickou stráňou, Konopiská, Lúky, Tretie siatie, Dolná Babota, Čaradský blok, Hrbný diel, Syslov hon, Blatá, Piesčitá lúka, Záhradný Čárad, Bundi, Šošér, Nová tabla, Surovieš a Pod čelom, Šariny, Špargové role, Dolné lúky, Pri breze, Veľký močiar, Dolné selá, Dolné Zbrojníky, Drážky, Planiny, Hronský uhol, Občianske lúky, Meňuška, Nad stodolami, Palkovač, Litaš, Úkladiská, Dolná hébecká doliny, Horné lúky, Na Šárovke, Hrondín, Sucháňky, Jamečná, Boriansky lán, Strana pod basou, Miklóšove, Pri ladianskej ceste, Veľký Kamenec, Stredné rúbanisko

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 15 z 17

Nad zajačím, Rúbanisko, Močiar, Pri dolnosečianskom chotári, Studnička, Záhumnie, Pod Pežerňou, Podsádky, Ovčiarska tabla, Močaraš, Močiar, Pod tehelňou, Chorvátsky prieloh, Ploština, Dolné diely, Makoča, Horné selá, Lesná pôda, Bal ta, Kratiny, Nové vinice, Bašov hon, Perižov porast, Jatov, Pod Jarkom, Tlapy, Dolný bôrik, Hrubá hora, Pri Kukučínove, Studená stráň, Bezcestie, Vinice, Dolné Zámenky, Panský les, Nad kamenčíkov, Čarad, Kúti, Cisárska, Priškó, Medzi cesty, Maďalošské, Dolné Brhlovce, Dolné vrbové, Ihla, Čapáše, Majer Jarok, Lúky, Stredný hon, Litaš pustatina, Nad holubníkovou dolinou a pri čiernej hruške, Na vrchu, Na čapáši, Pri orechoch, Bráneniská, Stávka, Teplá stráň, Za cintorínom, Sihoť, Matejov vŕšok, Čiklov

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 16 z 17

Bujdošov, Na veľkom diely, Ďatelinská, Dolný bôrik, Chrastina, Horné rúbanisko, Konopiská, Bajčík, Kapsát, Vrch Négö, Pri hradskej, Od Bombíka, Dolný les, Gulášky, Laz, Cymbal, Moďarik, Čepeľov bok, Pri tehelni, U plánky, Na trojchotár, Pri hradskej, Piesčina, Bubeníky, Dlaby, Piesok, Čankovská dolina, Plytké, Za lesom, Kamenná chrasť, Močiar, Pod dvorom, Lehenek, Pri lese, Pri Ďarmotskom, Lúky, Vtáčnik, Tabla, Stredné rúbanisko, Boronáše, Za dolinou, Ohrady, Rúbaniská, Chrenové lúky, Podlužanka, Konopiská, Pri cintoríne, Salaš, Na čapáši, Medzi jarkami, Červená chrasť, Dvor Hrubá Hora, Chmelník, Baboš, Dolina, Nad Rychnavou, Bukovec, Pri Strelcovi, Veľké piesočiny, Vyše studne

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 17 z 17

Podvŕbie, Tále, Vinice, Palíky, Nad Kačacím jazerom, Suček, Za vacovskou cestou, Veľký majer, Lúky, Koplatov, Za honom, Pod dedinou, Korytárske, Pri dedinskej hore, Žaburiny, Nad dedinou, Pred lúkami, Bažiny, Barnók, Korytno, Nad včelínom, Barnók, Pod svätým Jánom, Nad Jatov, Veterný vrch, Bralo, Želiarske, Za Plieškou, Les, Sarkáše, Nivy, Pod Suliman, Židové táliky, Konopnisková Sarkáše, Nad Bralom a za Lúčkami, Kormidlá, Dolné lúky, Na jame, Herceg, Andovská lúka

Podobné, Ipeľská pahorkatina:

2077x turistika, 1871x miesto, 56x orientačný bod, 26x turistické informácie, 23x strom, 22x studňa, 18x poľovnícky posed, 16x chranený strom, 11x atrakcia, 11x vodárenská veža, 6x miesto na piknik, 5x komín, 4x prístrešok, altánok, 4x ohnisko, 3x orientačná mapa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ipelska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.