Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská pahorkatina

Miesto v Ipeľská pahorkatina

V Ipeľská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Paše, Pod studenou stráňou, chatka, Opatové Moravce, Malá Bukovina, Pri mlyne, Pežerňa, Pežerňa, Pri kríži, Horny Urban, Búr, Vinice, Horné lúky, Ladislavov dvor, Za záhradami, Nový dvor, Pri tehelni, Dolný vrch, Horné Zbrojníky, Dolné Staré Levice, Mahér, Stredný vrch, Dolinky pod humnami, Urban, Nad záhrady, Stredné Staré Levice, Cigánska osada, Predné Staré Levice, Dolný Krížny vrch, Svatojánsky vrch, Pod Urbanmi, Dolné záhrady, Taluvanica, Šurda, Veľký Pesek, Kukuričniská, Pri Hrone, Báčovce, Svätojánsky vrch, Horné Terany, Čanta, Čanta, Mlynský jarok, Malý Pesek, Svatojansky vrch, Géňa, Pod slameniská, Krčovaniská, Pod Kusou horou, Záhrady, Dolné Terany, Sikenica, Nové pozemky, Bodor, Pusté vinice, Konopniská, Merovce, Trhyňa, Nixbrod

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 2 z 17

Horné lúky, Dobogov, Egeteš, Dolinský mlyn, Cúdenice, Dvor Chotár, Pri kostole, Sikenica, Nový dvor, Pri vnútorných viniciach, Balvaniská, Hrby, Pastva, Viničky, Dolné humná, Konôpkov majer, Za záhradou, Jatov, Horný majer, Kostolné Moravce, U kríža, Vargov vrch, Kaša, Jutriky, Konopiská, Konopnice, Na biele dráhy, Dlhé, Od Tupej, Hájišťe, Horné záhumnia, Dolne brehy, Za malou kompou, Konopnice, Konopiská vyše mlyna, Kapustniská, Slovenský majer, Nad Tabánom, Žrebčia záhrada, Konopniská, Chrastie a pod chrastím, Predné blato, Pod Vargovým vrchom, Kyselka, Pri kúpeli, Prídavky, Medzivŕšie, Mlyn Blatište, Lazy, Sirákovec, Remarancie, Tretí vrch, Bukovinky, Za humnami, Blatište, Lúžno, Kopaniská, Veselice, Nad Stavenou chrasťou, Predné lúky

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 3 z 17

Vinný hrb, Dolné Lúžno, Kút, Močiar, Hrebenčok, Za vinicami, Nad Hájom, Ireky, Vyškovce, Krátke zeme, Ostrov, Nad kameňom, Veľké diely, Konopisko, Dolný želiarsky vrch, Veľké diely, Slané blato, Želiarske, Ireky, Senô, Pusté vinice, Kopaničky, Palota, Obecný les, Kapustniská, Mestečko, Pod záhradami, Klčovisko, Nové pasienky, Háj, Vrchné zeme, Nad jamné, Lúky, Funduše, Dlhé zeme, Predmostie, Hlina, Pred záhrady, Remanencia, Studená stráň, Jamy, Vinice, Poltiny, Remanencia, Kraľove lúky, Hrbské, Želiarske lúky, Chotárne pasienky, Butánová cesta, Za Slúnom, Pod kaplnkou, Malý majer, Za vinicami, Vlasenovské, Piesky, Dolný želiersky vrch, Remanencia, Za záhradami, Ležiská, Pri Mrtvom Ipli

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 4 z 17

Panský hon, Kováčová, Kratiny, Pod vinicami, Záhumné, Obecný les, Drobné diely, Hustá chrasť, Predmostie, Prvý ťah, Horné Lúky, Pod Dupencom, Kúty, Lašťoky, Nad pažitkami, Koncova pastvina, Patkôš, Stavebná hora, Rybník, Kopaničky, Dubové tále, Dolnie uhlisko, Močiare, Za vodou, Novinky, Dolné Zimanovce, Okrúhla lúka, Pod Kľúčom, Hornie háje, Stavebná pažiť, Ladia, Bratská, Nemecké zeme, Kalinová, Dolné Šipice, Za novinou, Prostredné diely, Kováčov, Dolné lúky, Na širokej, Čapinské, Hornia sútezka, Bratská lúka, Prostredné pole, Kopaničky, Boky, Pod kráľovou, Záhumnie, Dolné Stráne, Panské Vinice, Nad Vachným Potokom, Nad Kukučky, Holote, Sadzienky, Nad záhradami, Suché lazy, Slivno, Prašnice, Kacihýbeľ, Červený Peň

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 5 z 17

Nad Cerkoncom, Kostolný vrch, Stráne, Široké, Vidiecke pole, Tlaské chodníky, Rychtárske zeme, Pod jarkom, Dolné Pírovské, Stráň, Babie hory, Nad mostíkom, Nadpalčie, Nad Močidlami, Ráztoky, Nad močidlami, Horné vinice, Ďurova lúka, Toplienky, Slimavky, Vinice, Za kováčom, Horné lúky, Dolinka, Sľúnovský jarok, Porošín, Horný želiarsky hon, Bok, Nad Červeň, Staričie, Veľké diely, Nad závozom, Horné tovské lúky, Stará hora, Repisko, Krčmárka, Pod novú horu, Vyše Sútesky, Dolné tovské zeme, Stráň, Plieška, Ježovica, Pri čerešniach, Nad Porošín, Jalšie, Dražke, Rovne, Holá stráňa, Majer, Kopaničky, Stredné dráhy, Nad Panskými Vinicami, Krčovaný háj, Barina, Pod kamennou cestou, Cimbal, Nad Vinicami, Pirovská hora, Konopiská, Pod vinicami

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 6 z 17

Záhumnie, Veľké Ďateliniská, Záhumné vinice, Rybnická tabla, Háj, Stankova Pustatina, Dlhé hoňaje, Myší hon, Mesiarova kopanica, Háj, Noviny, Pod Kováčom, Mačkáš, Bukovina, Patočiny, Koncova pastvina, U bresta, Pri moste, Pod topolienkami, Berný háj, Trávniky, Vajdovka, Viničky, Gerhartky, Lopatky, Hrabovina, Lúky pri hati, Nad rybníkom, Konopiská, Barbora, Ďateliniská, dvor Hlina, Dolina, Dolnia sútezka, Dolné Lúky, Záhumienky, Nové vinice, Kusá hora, Na Slivnom, Pod chyžkami, Nad Slimavkami, Ireky za medzou, Veperec, Majír, Kúty, Horné tovské zeme, Kroviny, Kľúč, Nožničky, Horné lúky, Ragáče, Sádky, Dolné vinice, Zádorov, Súteska, Predná lúka, Baraní háj, Dolné dráhy, Malé lúčky, Dolné dielničky

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 7 z 17

Trstie, Pod Teranskou chrasťou, Nad Ragáčmi, Panské pod Kusou horou, Niže Sútesky, Dolná lúka, Konopiská, Stredný hon, Na dvornický chotár, Záhumnie, Dolina, Pri hruške, Nad konopiskami, Na dole, Pirovské vinice, Čepov, Nad Babími horami, Za kostolom, Táliky, Poljutrá, Ďatelinisko, Ovsenisko, Horná dolina, Husia pažiť, Podsekýly, Rybník, Benciná, Horné diely, Pod Chrasťou, Horné Stráne, Paša, Nad háj, Nad Margetín járok, Lencovka, Horné dráhy, Na chotári, Les v jame, Ružový kopec, Dolné vinice, Horná lúka, Strmá stráň, Hornie uhlisko, Zalíštie, Veľký luh, Stráň pri studni, Horné lúky, Horný luh, Lipinka, Pod záhradami, Pod chrasťou, Zakázané, Horný hon, Horné Zimanovce, Pod vinicami, Pri trati, Čurgov, Strmý vrch, Pri studni, Pri bielovskom, Rajská zem

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 8 z 17

Mlynská lúka, Pod starým vrchom, Košítka, Čaradská pustatina, Hornia Pirovská, Pod záhradami, Lackov hon, Vrbina, Lipina, Lieštiny, Brodný dielec, Pivničky, Závršie, Malá tabla, Dolné lúky, Pri Santovke, Kráľovičovo, Kňazova studňa, Malé jamy, Čarad, Ortáše, Lieština, Stredné strminy, Dolné lúky, Stredná lúka, Humná, Voľné zeme, Pod Drienčinou, Varkanč, Dolné pole, Nad Vraním poľom, Rúbanisko, Veľká stráň, Sokolský majer, Pod Lieštinami, Pod Malým vrchom, Pri ludanskom moste, Medzi jarky, Vranie pole, Kamenec, Jazero, Nad demandickou cestou, Spodná lúka, Kamenisko, Dobogi vinice, Dolné lúky, Mostíky, Nové vinice, Nad cintorínom, Pôčik, Veľké jutrá, Nad záhradami, Medzicestie, Zlatý majer, Nad kapustiskami, Hrabanisko, Tabule, Husie hniezda, Viničný hon, Drienčina

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 9 z 17

Kutica, Nové Drobeniská, Opač, Hruškovo, Ronička, Pri malinovskom lese, Slamenská stráň, Nad dedinou, Dobogovské vinice, Myší hon, Vinice a Pod vinicami, Súdenisko, Sporná plošina, Kolok, Lsná pôda, Šípoviská, Plošiny, Za veľkou kompou, Za topoľom, Ďateliniská, Pod vinicami, Otvorený kút, Petrov most, Pod starým vrchom, Krym, Dlžiny, Gomboš, Horný vrch, Pod žemliarskou cestou, Úbočie, Za Fizíkom, Darnók, Dlhý breh, Pri hradskej, Bogdáň, Želiarske zeme, Predná lúka, Starý vrch, Lieštiny, Medzi cestami, Krymská strana, Pri Hrone, Kratiny, Predný vrch, Pod pivnicami, Kiarska strana, Pri studni, Medzi Sikenicami, Veľký kút, K Veľkej hore, Pustá hora, Nad novým vrchom, Dolné oráčiny, Jelenie, Chrenovské lúky, Baganča, Pod Bagančou, Bajčík, Nad kamenicou, Nový vrch

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 10 z 17

Trstiny, Nižný hon, Pred vinicami, Pod horným mlynom, Gunárske, Červená chrasť, Dedinské zeme, Zadné klčoviská, Na panskom, Starohradská strana, Krátke zeme, Írtváň, Nad vrbickou cestou, Horné lúky, Veľká hora, Gačov luh, Uhoľné, Staré ďatelinisko, Mlynský kút, Zábrod, Cegeň, Medzi Perecom, Pri sečianskom chotári, Jurský dvor, Pod Négöm, Bakák, Šomoše, Pastviny, Dolné pole a Koziny, Starý Tekov, Stráň, Domovinárske lúky, Malé diely, Pažiť, Otvory, Kopec, Madarský vrch, Krátke, Vnútorný pasienok, Nad žemliarskou cestou, Vidov kút, Veľká lúka, Odpočinky, Pri Pereci, Stredný hon, Vnútorné klčoviská, Sihoť, Veľké Šomoše, Bódišok, Pasienky pri Hrone, Konopnica, Stredné diely po prvú cestu, K čanskovským viniciam, Cirkevné zeme, Zibálky, Horné Zámenky, Veľký Kamenec, Žela, Vyšedvora, Veľké tále

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 11 z 17

Pred prvou cestou, Pod dubkami, Jama, Chotárne zeme juh, Pod močiarom, Farské zeme, Pred druhou cestou, Čierna voda, Kukuričniská, Horné Žemberovce, Čapaš tabla, Horné konopnice, Chlebnice, Lišči kameň, Hofierske zeme, Liščí kameň, Násyp, Pri kamennom moste, Veľké piesočniny, Chotárne zeme, Dlhé vetvy, Horné kukuričné pole, Palaštičky, Lúky, Horný Krym, Panský hon, Kúty, Dolné diely po prvú cestu, Karolovec, Malá strana, Dolné ležiská, Čriepeš les, Čerep, Čiklov, Jamy, Kollátov kút, Želiarske zeme, Pri burine, Pri nádašskej ceste, Háje, Čerep majer, Hrodín, Pri doline, Nivy, Pod Šomoše, Medzicestie, Horné diely, Dolinky, Železiarsky hon, Čeljen, Medzi dolinkami, Pod cintorínom, Stredné diely, Studená stráň, Moravské lúky, Močiar les, Veterný vrch, Panský hon, Pod košiarom, Holdy

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 12 z 17

Močiar, Tretie siatie, Špargové role, Pod vinicami, Potôčik, Nad lístkom, Na Železnej ceste, Horný zverinec, Nad zajačím, Bal ta, Pod krížom, Pod Tesárskou cestou, Ohrady, Starý vrch, Pusta Rychňava, Dúbravské, Veľké piesočiny, Dolné Zámenky, Diery, Dolný les, Studená stráň, Pod Kobolovou hruškou, Do starej hradskej, Pri mestskej pažiti, Na chotári, Vysadienka, Pri Sviňacej studni, Lopaty, Plaský diel, Devičiansky vrch, Špit, Dvor močiar, Vozci, Nad Bukovským, Pusta Richnava, Drážovská dolina, Červený spodok, Madzi Brody, Plytké, Ploská stráň, Do prvých zemí, Veľké lúky, Sviňacia studňa, Za kostolom, Mikulský majer, Funduše zeme, Piesok, Repniská, Panský hon, Na selci, Pri Okrúhlej chrasti, Nad Jatov, Na Šarovce, Hlinisko, Jankuš, Lúky, Agačina nad záhradou, Na Baníckej ceste, Panský hon, Termebizel

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 13 z 17

Pri rykynčickom chodníku, Hôrka, Veľké zeme, Stadličky, Pri Šipickom chodníku, Konopiská, Slovk, Nad Domanickým chodníkom, Malá kanka, Kjepa - Za krížom, Za Pánskou pajtou, Sapún, Za Kalváriou, Pri Krivej hruške, Šarkan, Za Cigánmi, Suček, Chymova hora, Hrkoň, Nad Vorbelicami, Pri nemčanskej ceste, Dolné lúky, Medziblatný hon, Pri Hrone, Pri Šoresovom jarku, Pri mikulskom chotári, Hon pod záhradou, Dolný zverinec, Herecajbet, Mäkký kameň, Na vrbovec, Vrch Šomoš, Pri cintoríne, Jatov, Vyše studne, Piesčina, Teplá stráň, Pri tehelni, Prvé siatie, Na Dolníckej ceste, Konopiská, Lúky, Dolná lúka, Ovčiarska tabla, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Tabla, Zadná hora-vinice, Kvaka, Druhé siatie, Richňava, Pri studni, Pri Drážovskom chodníku, Biela studňa, Strana pod basou, Solcbonk, Árendášske zeme, Rúbanisko, Pri dolnosečianskom chotári, Prvé meranie, Nad skalou

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 14 z 17

Nad Chymovou horou, Čierny diel, Hon druhé blatnisko, Jahodnice, Pod Plieškou, Nad mestskou pažiťou, Úboč, Bránikov laz, Dolné Kružiny, Káčerky, Repkov jarok, Kopanice, Údolie Čereš, Napájadlo, Pod Čiklovom, Pirovský vrch, Pri viniciach, Nad Domanickou chrasťou, Nad Lachovou vinicou, Veľké Kamence, Hruška, Bašov hon, Pasienok pri mlyne, Roveň, Za cintorínom, Dolné diely, Veľká kanka, Horná Babota, Podjamy, Nad Bralom, Pri Hrone, Lašťoky, Rykynčický chodník, Nad skalkou, Branikov laz, Dombi, Majno, Dolná Babota, Galgoňa, Mátéov vŕšok, Muskovka, Čiernec jarok, Les, Za vacovskou cestou, Na veľkom diely, Hrubá hora, Šošér, Dvor Hrubá Hora, Chudobná dolina, Bralo, Horná krajina, Bede, Dolné vrbové, Lúky medzi jazerami, Na čapáši, Slanisko, Maďalošské, Stredné rúbanisko, Lúčne role, Horné lúky

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 15 z 17

Drsný kopec, Chrasť, Perižov porast, Kvetnica, Od Bombíka, Baboš, Hajles, Nad Domanickou stráňou, Tále, Jazero bez dna, Andovská lúka, Lúky, Nad Bralom a za Lúčkami, Syslov hon, Bukovec, Tvarožný lúžok, Čapáše, Matejov vŕšok, Čepeľov bok, Pod Pežerňou, Nad dedinou, Dávidov háj, Meňuška, Nivy, Medzi jarkami, Pod dvorom, Pod Železnou cestou, Čapinský, Konopnisko, Mlynské lúky, Pod Jarkom, Veľký majer, Barnók, Vorbelice, Dolné selá, Podlužanka, Miklóšove, Chmelník, Pri cintoríne, Veľký močiar, Dolný bôrik, Ivanka, U plánky, Podvŕbie, Za Plieškou, Pri hradskej, Za lesom, Hložina, Chrenové lúky, Ivanské vinice, Nad Kačacím jazerom, Lesná pôda, Za cintorínom, Lehenek, Bubeníky, Nad Rychnavou, Bajnokoš, Laz, Barnók, Pri hradskej

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 16 z 17

Drážky, Loger, Stredné rúbanisko, Lúky, Ladzanský vrch, Veľký ostrov, Makoča, Pod záhradou, Hronský uhol, Vrch Négö, Horné selá, Nad vinicou, Veľké lúky, Ihla, Horné rúbanisko, Jamečná, Podsádky, Studnička, Dolné Zbrojníky, Dolné lúky, Na čapáši, Pod šopou, Na Šárovke, Majerské zeme, Občianske lúky, Stávka, Gulášky, Bundi, Niže Ladzanskej cesty, Dolný bôrik, Sucháňky, Priškó, Majer Jarok, Horné lúky, Panský les, Hrbný diel, Vinice, Sakov, Chrastina, Močiar na vrchu, Tretí vrch, Veľká Pežerňa, Jačmenisko, Chrastavky, Ďapuš, Pri blate, Zdola cintorína, Nad včelínom, Pri Ďarmotskom, Za honom, Lesný porast, Pod Kraľkou, Žaburiny, Surdok, Tlapy, Veľký podjazd, Rúbanisko, Kutusovo, Medzi cesty, Veľké Krškany

Miesto, Ipeľská pahorkatina:, 17 z 17

Hrobľa, Jakuby a na močiary, Pod dedinou, Nad dolinou, Dolné Brhlovce, Červená chrasť, Dolná hébecká doliny, Hájovňa Jarok, Berek, Strma stráň, Chorvátsky prieloh, Dolné rúbanisko, Čaradský blok, Litaš, Boronáše, Močiar, Bajčík, Šariny, Bráneniská, Piesčitá lúka, Hopkov, Bažiny, Surovieš a Pod čelom, Zadná hora, Samota, Pod salašom, Veľký úhor, Pri breze, Pod Žitným jarkom, Boriansky lán, Kúti, Bujdošov, Bahnovky, Ploština, Rúbaniská, Konopnica, Piesok, Pri lese, Čarad, Židové táliky

Podobné, Ipeľská pahorkatina:

2070x turistika, 1871x miesto, 56x orientačný bod, 26x turistické informácie, 22x studňa, 18x poľovnícky posed, 16x chranený strom, 16x strom, 11x atrakcia, 11x vodárenská veža, 6x miesto na piknik, 5x komín, 4x prístrešok, altánok, 4x ohnisko, 3x orientačná mapa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ipelska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.